Versión en castellano

Coincidint amb el quart aniversari d’Equo, un bon nombre de les representants de VerdsEquo que han obtingut acta de regidora o de diputada en les recents eleccions locals i autonòmiques participen hui en una trobada a Madrid que és el primer pas per a constituir el Fòrum de Regidories Verdes; un espai que vol constituir-se en xarxa d’intercanvi estable d’experiències i bones pràctiques entre regidors i regidores que treballaran de forma coordinada polítiques públiques per a construir municipis verds i sostenibles que garantisquen els drets de les persones.

La representació valenciana serà la més nodrida, com no podia ser d’una altra manera quan ha sigut el País Valencià l’autonomia on l’ecologisme ha aconseguit un major nombre de regidores i diputades verds. Les diputades Cristina Rodríguez i Juan Ponce, així com les regidores Silvia Rodríguez, de Petrer; Pilar Calpena d’Elda; Esther Esquembre i Mercedes Menor, de Villena; i Juan Antonio Domene, Secretari d’Alcaldia, també de Villena —on Los Verdes de Villena han aconseguit una majoria absoluta—, seran algunes de les nostres representants en la reunió.

La coportaveu de VerdsEquo i diputada autonòmica, Cristina Rodríguez, ha assenyalat amb motiu de la cita, que coincideix també amb el Dia Mundial del Medi ambient, que “enguany podem celebrar l’efemèride amb més alegria que mai perquè l’ecologisme valencià i el de tot l’estat ha obtingut en les urnes un resultat històric. Aquest gran resultat d’Equo i VerdsEquo és fruit de l’obstinació que hem posat moltes persones en açò i demostra que la nostra concepció ecologista de la política connecta cada dia amb més gent. Economia, ocupació, benestar social o indústria són algunes de les qüestions per a les quals l’ecologia política d’Equo té propostes realistes i factibles que poden convertir aquesta crisi en una oportunitat per a millorar”.

Rodríguez, celebra els resultats estatals d’Equo, amb representació en 14 capitals de província (Madrid, Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria, València, Còrdova, Albacete, Salamanca, Valladolid, Coruña, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño i Ceuta) i prop d’un centenar en tot el territori, a més de diputats en tres comunitats autònomes, però adverteix: “Un dels principals reptes que tenim serà posar límits al poder econòmic. Un repartiment més equitatiu de la riquesa serà un pas fonamental per a afrontar temes com el canvi de model energètic o la creació d’ocupació en sectors amb futur. En aquest sentit, crec que polítics i ciutadania hem d’empoderarnos des del més íntim, i tractar d’actuar junts des de l’àmbit municipal o fins i tot des dels barris”.

——————————————————————————————

Nuestras representantes se integrarán en el Foro de concejales verdes

Coincidiendo con el cuarto aniversario de Equo, un buen número de las representantes de VerdsEquo que han obtenido acta de concejal o de diputada en las recientes elecciones locales y autonómicas participan hoy en un encuentro en Madrid que es el primer paso para constituir el Foro de Concejalías Verdes; un espacio que quiere constituirse en red de intercambio estable de experiencias y buenas prácticas entre concejales y concejalas que trabajarán de forma coordinada políticas públicas para construir municipios verdes y sostenibles que garanticen los derechos de las personas.

La representación valenciana será la más nutrida, como no podía ser de otra manera cuando ha sido el País Valenciano la autonomía donde el ecologismo ha logrado un mayor número de concejales y diputados verdes. Las diputadas Cristina Rodríguez y Juan Ponce, así como las concejalas Silvia Rodríguez, de Petrer, Pilar Calpena de Elda, Esther Esquembre y Mercedes Menor, de Villena, y Juan Antonio Domene, Secretario de Alcaldía, también de Villena —donde Los Verdes de Villena han conseguido una mayoría absoluta—, serán algunas de nuestras representantes en la reunión.

La coportavoz de VerdsEquo y diputada autonómica, Cristina Rodríguez, ha señalado con motivo de la cita, que coincide también con el Día Mundial del Medio Ambiente, que “este año podemos celebrar la efeméride con más alegría que nunca porque el ecologismo valenciano y el de todo el estado ha obtenido en las urnas un resultado histórico. Este gran resultado de Equo y VerdsEquo es fruto del empeño que hemos puesto muchas personas en ello y demuestra que nuestra concepción ecologista de la política conecta cada día con más gente. Economía, empleo, bienestar social o industria son algunas de las cuestiones para las que la ecología política de Equo tiene propuestas realistas y factibles que pueden convertir esta crisis en una oportunidad para mejorar”.

Rodríguez, celebra los resultados estatales de Equo, con representación en 14 capitales de provincia (Madrid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Córdoba, Albacete, Salamanca, Valladolid, Coruña, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Ceuta) y cerca de un centenar en todo el territorio, además de diputados en tres comunidades autónomas, pero advierte: “Uno de los principales retos que tenemos será poner límites al poder económico. Un reparto más equitativo de la riqueza será un paso fundamental para afrontar temas como el cambio de modelo energético o la creación de empleos en sectores con futuro. En este sentido, creo que políticos y ciudadanía debemos empoderarnos desde lo más íntimo, y tratar de actuar juntos desde el ámbito municipal o incluso desde los barrios”.