El coportaveu del grup municipal de Compromís per València i regidor de Mobilitat Sostenible del Ajuntament de València, ha signat juntament amb tots els representants locals del Partit Verd Europeu un acord on es compromet a impulsar canvis profunds en el model de mobilitat per a millorar la qualitat de l’aire i aconseguir una “ciutat més saludable”.

La signatura de l’acord ha tingut lloc durant les jornades titulades ‘Moving Ahead: Green Mobility for Healthy Cities’ organitzades pel Partit Verd Europeu aquest cap de setmana a Roma, on Giuseppe Grezzi ha sigut convidat per a donar a conèixer les polítiques de mobilitat que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament de València.

“Que dirigents de ciutats europees com Amsterdam o Milà, amb gran experiència en la mobilitat sostenible, vulguen conèixer les mesures que apliquem a València reforça les nostres polítiques de canvi i ens motiva per a seguir en aquesta línia”.

En aquest sentit, el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València ha assegurat que “un dels objectius del nou govern del canvi és reduir la contaminació atmosfèrica i sonora apostant per un model de ciutat que potencie formes de mobilitat més sostenible que siguen alternatives reals al vehicle privat”.

Així, ha detallat algunes de les mesures que ja s’apliquen a València com la promoció de l’ús de la bicicleta amb la vertebració del carril bici perquè puga accedir a tots els barris de la ciutat, la millora de la xarxa d’autobusos urbans per a fer més eficients i ràpids tots els desplaçaments, la creació de nous títols de viatge per a menors de 10 anys i la gratuïtat de l’autobús per a persones en risc d’exclusió social, la recuperació d’espais per a les persones amb la peatonalització de carrers, o la pacificació del trànsit amb la creació de Zones 30 en punts estratègics de la ciutat.

Grezzi ha destacat que igual que succeeix amb altres ciutats amb regidors del ‘Green Party’ com Londres o Milà, “València comença a convertir-se en referent europeu de mobilitat sostenible i recuperació d’espais públics”


Giuseppe Grezzi firma un compromiso con representantes locales del Partido Verde Europeo para mejorar la calidad del aire en Valencia

24 de octubre de 2016

El coportavoz del grupo municipal de Compromís por València y concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, ha firmado junto con todos los representantes locales del Partido Verde Europeo un acuerdo en donde se compromete a impulsar cambios profundos en el modelo de movilidad para mejorar la calidad del aire y conseguir una “ciudad más saludable”.

La firma del acuerdo ha tenido lugar durante las jornadas tituladas ‘Moving Ahead: Green Mobility for Healthy Cities’ organizadas por el Partido Verde Europeo este fin de semana en Roma, en donde Giuseppe Grezzi ha sido invitado para dar a conocer las políticas de movilidad que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Valencia.

“Que dirigentes de ciudades europeas como Amsterdam o Milán, con gran experiencia en la movilidad sostenible, quieran conocer las medidas que aplicamos en Valencia refuerza nuestras políticas de cambio y nos motiva para seguir en esta línea”.

En este sentido, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia ha asegurado que “uno de los objetivos del nuevo gobierno del cambio es reducir la contaminación atmosférica y sonora apostando por un modelo de ciudad que potencie formas de movilidad más sostenible que sean alternativas reales al vehículo privado”.

Así, ha detallado algunas de las medidas que ya se aplican en Valencia como la promoción del uso de la bicicleta con la vertebración del carril bici para que pueda acceder a todos los barrios de la ciudad, la mejora de la red de autobuses urbanos para hacer más eficientes y rápidos todos los desplazamientos, la creación de nuevos títulos de viaje para menores de 10 años y la gratuidad del autobús para personas en riesgo de exclusión social, la recuperación de espacios para las personas con la peatonalización de calles, o la pacificación del tránsito con la creación de Zonas 30 en puntos estratégicos de la ciudad.

Grezzi ha destacado que al igual que sucede con otras ciudades con regidores del ‘Green Party’ como Londres o Milán, “Valencia empieza a convertirse en referente europeo de movilidad sostenible y recuperación de espacios públicos”