El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una proposició no de llei per a reclamar la posada en marxa d’una política migratòria i d’asil europea que pose en el centre a les persones, amb un absolut respecte dels drets humans.

Com explica la diputada, Paula Espinosa, “dins del marc de la presidència espanyola de la Unió Europea, València acull demà una reunió de la Unió Europea amb la Unió pel Mediterrani (UpM) que agrupa a 16 estats del sud i est banyats per este mar, un moment idoni per abordar els desafiaments de la migració per via marítima”.

Des de Compromís es veu amb greu preocupació que en la reunió del Consell de Justícia i Assumptes de Interior de la Unió Europea del passat 4 d’octubre, s’acordara que el Reglament de Crisi, Força Major i Instrumentalització permeta als Estats Membre suspendre temporalment les seues obligacions en matèria de protecció internacional en situacions de crisi. “Considerem que esta modificació reglamentària comportaria una greu vulneració dels drets de les persones refugiades i va en la línia de donar cobertura als posicionaments de l’extrema dreta en matèria d’immigració”.

“És per això que presentem esta iniciativa per a què les Corts Valencianes rebutgen qualsevol tipus de modificació legislativa del reglaments europeus en el marc del nou Pacte Europeu de Migració i Asil, amb què es criminalitze les ONG de salvament marítim acusant-les de fomentar els desplaçament de migrants irregulars”, ha afegit Espinosa.

Compromís planteja al Govern d’Espanya que en el marc de les negociacions del nou Pacte Europeu de Migració i Asil tinga un posicionament clar que done protecció a les persones migrants, i en eixe sentint marquen com a prioritari:

a)      Impulsar un sistema permanent de solidaritat a la UE que incloga reubicacions obligatòries.

b)      Rebutjar la codificació en la legislació europea del concepte d’instrumentalització i no derogue la Directiva de Protecció Temporal.

c)      Rebutjar l’ús de la detenció amb la finalitat de screening i els procediments d’asil i retorn en frontera.

d)      Frenar l’avanç dels procediments d’asil i retorn accelerats a les fronteres, garantint un tractament individualitzat i amb plenes garanties de les sol·licituds de protecció internacional.

e)      Mantindre i reforçar els actuals criteris per a determinació de “país segur”.

f)       Introduir les garanties per al respecte del principi de no devolució i salvaguardes en els procediments d’asil i retorn en frontera, incloent-hi el rebuig a la ficció jurídica de “no entrada”, garantint informació adequada per a sol·licitar asil, dret a una entrevista personal, assistència jurídica gratuïta durant tot el procés, i recurs efectiu, entre altres.

g)      Promoure l’ampliació de vies legals i segures i assumir majors compromisos en matèria de reassentament.