La diputada del grup parlamentari Compromís, Cristina Rodríguez, ha registrat en Les Corts una proposició no de llei amb què insta el Consell a impulsar un pla per a potenciar la producció ramadera al País Valencià amb mesures de formació i facilitació del relleu generacional en el sector.

Les mesures concretes que proposa Compromís passen per la creació d’un Banc de Granges que puga posar-se a disposició pública, a partir del mapeig de les explotacions ramaderes inactives i de les zones aptes per pasturar de muntanya públiques.

La iniciativa parlamentària també recull la necessitat de l’activació d’un programa de formació ramadera, a mode d’una “Escola de Pasturatge”, prioritàriament per a dones, joves i persones amb especial dificultats en la recerca d’ocupació, que faça valdre les explotacions en desús i les capacitats de les persones usuàries.

Així mateix es reclama el disseny i posada en marxa d’un pla d’ocupació ramadera, que possibilite l’aprofitament de les explotacions en desús, amb l’aposta per noves formes de gestió del territori i el maneig d’aquestes explotacions amb criteris ecològics.

Finalment la proposició de Compromís insta el Consell a l’establiment d’una línia d’ajudes específiques per a posar en marxa les explotacions ramaderes en desús amb l’objectiu de transformar-les en explotacions viables econòmicament i mediambientalment.

Segons ha assenyalat Rodríguez “El sector agropecuari valencià pateix una falta de relleu generacional, agreujada per la inestabilitat i els problemes intrínsecs de les activitats primàries, com ara les inclemències de l’oratge, els incendis forestals o la presència de plagues i malalties als cultius i ramats. La incertesa per a fer front a aquest panorama i la manca de possibilitats d’ocupació de qualitat, han provocat, en gran mesura, part de l’abandonament de terres i de l’èxode rural cap a les ciutats en les últimes dècades, al nostre país i al nostre entorn en general”.

“No obstant això, bona part d’aquest èxode ha vingut provocat també per la desídia que fins ara ha mostrat l’Administració pública en l’impuls del sector agropecuari i per l’absència d’un pla específic que garantisca la sostenibilitat i continuïtat del sector, com a motor econòmic, de creació d’ocupació, i com a mitjà per a mantenir i protegir el mitjà natural d’extenses zones del País Valencià”.

El darrer Informe del Sector Agrari Valencià de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, posa de manifest l’avançada edat del col·lectiu agrari. No obstant això, en aquest últim informe de conjuntura, també s’observa una dada que dóna motius d’esperança. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de 2015 per a la Comunitat Valenciana, tant la població agrària activa com l’ocupada en el sector agrari van experimentar un augment notable, d’un 20 i un 25,1% respecte a l’any anterior. Així mateix, el darrer informe de Conjuntura Agrària, publicat per la Conselleria d’Agricultura en 2015 reflecteix que la producció ramadera en general va augmentar en aquell any respecte a l’any anterior prop d’un 2 per cent de mitjana.

Per a la diputada de Compromís “cal aprofitar aquest augment de la població activa i de la producció, que pot ser reflex en part de l’interès creixent de les persones joves pel sector agropecuari i l’eclosió  dels moviments neorurals. Això passa per oferir la formació professional agrària ramadera necessària, amb garanties d’ocupació de qualitat al nostre jovent mitjançant els mecanismes adients per al relleu generacional”.

“Seria desitjable, també, que l’administració fera de palanca de canvi, promovent projectes agropecuaris rendibles i sostenibles en el temps, respectuosos amb l’entorn natural i social de les nostres comarques, aprofitant l’aplicació del nou sistema d’ajudes directes de la política agrícola comunitària (PAC), que estarà vigent fins a 2020, que afecta en particular a la ramaderia extensiva”, ha conclòs Rodríguez.