Reglamento-primarias-02

  • En una reunió conjunta amb les persones adherides de la coalició, VerdsEquo i Gent de Compromís han donat a conéixer la seua proposta de Primàries totalment obertes que, al contrari dels suposats preacords que s’han publicat els darrers dies, s’apropa més a l’opció majoritària en la negociació del reglament. Mònica Oltra ha anunciat el seu aval a aquesta proposta.

La proposta de VerdsEquo contempla una votació d’àmbit nacional per escollir la persona  candidata a la presidència de la Generalitat i una altra per a la llista de cada circumscripció que es votaria en eixe àmbit. En els municipis de més de 100.000 habitants, també hi hauria una elecció per al candidat a l’alcaldia i una segona per a la resta de la llista. En ambdós casos hi hauria tres llocs de garantia de pluralitat en totes les llistes per garantir que totes les sensibilitats de la coalició Compromís es poden veure representades en funció dels vots obtinguts. Així es pot resumir la proposta de reglament per a Primàries que Verds Equo ve defenent des de l’inici de les reunions internes de la Coalició Compromís per preparar el mètode per fer les llistes de les eleccions autonòmiques i municipals de 2015 i que hui ha tret —junt als adherits de Gent de Compromís que també l’han ratificat— a la llum pública.

“Compromís sempre ha sigut una opció oberta a la ciutadania i radicalment democràtica i per VerdsEquo no va a deixar de ser-ho”. Així ho ha expressat el seu coportaveu Julià Álvaro, en la seua compareixença en representació de la formació verda, durant la reunió informativa realitzada conjuntament amb les persones adherides de Gent de Compromís per aclarir als simpatitzants i l’opinió pública el rumb d’un treball que s’està allargant però que, lluny del que s’ha publicat en algun mitjà, ni està tancada ni ho està a favor d’un model poc permeable a les preferències de la ciutadania que participe en les primàries.

“És cert que damunt la taula hi ha hagut propostes molt més tancades que la que proposem nosaltres però mai han sigut ni oficials, ni majoritàries. Les majors aproximacions s’han donat sempre en l’entorn de la que presentem nosaltres, que tindria com únic mecanisme de correcció la reserva dels llocs 2, 4 i 6 de cada llista per a garantir la pluralitat de la coalició i el respecte a les minories, encara que cap d’estos llocs estaria preasignat a cap dels grups que la integren”, ha apuntat Álvaro.

D’aquesta manera si els integrants d’un sol partit obtingueren tots els llocs d’eixida, els representants més votats de les altres formacions pujarien fins a les posicions 2, 4 i 6 (en el cas de la llista de la circumscripció en la qual anara la persona candidata a la presidència de la Generalitat, les posicions finals correspondrien als llocs 3, 5 i 7), però d’acord amb els resultats obtinguts pels candidats, no amb una jerarquia preestablerta.

De la mateixa manera, Julià Álvaro va distanciar-se també de la possibilitat que les llistes de cada circumscripció foren votades en àmbit nacional —”VerdsEquo mai donaríem suport a una elecció a la qual la majoria poblacional de la província de València poguera imposar el seu criteri a les altres províncies per damunt dels desitjos dels seus ciutadans”—.

Igualment, tant Gent de Compromís com el coportaveu de VerdsEquo han confirmat la seua aposta per la votació de llistes corregudes, sense votar a banda al cap de llista, un aspecte que, segons han apuntat, “desvirtuaria” la elecció i “distorsioinaria la pluralitat“.

“Compromís hem estat al capdavant de les Primàries i hem de tornar a estar-ho. No hem de fer este procés com altres, simplement per penjar-nos una medalla, sinó per a atraure a tots els ciutadans, més o menys simpatitzants, a participar en l’elecció d’una llista de la qual ben aviat hauria de eixir el seu futur govern. I això a soles ho aconseguirem fent un gran debat d’idees i una sana competència de la qual tots, candidats i ciutadania, eixim guanyadors”, ha conclòs el coportaveu de VerdsEquo.

Amb el suport de Mònica Oltra
En l’acte, al que van assistir figures destacades tant del sector independent como el regidor de Compromís a l’Ajuntament de València Joan Ribó o el diputat autonòmic del Bloc Fran Ferri, el portaveu de Gent de Compromís, Rubén Tello, ha comunicat que la diputada autonòmica d’Iniciativa Mónica Oltra —que ja fa temps va donar a conèixer la seua intenció de presentar-se a les primàries per a encapçalar la candidatura a la llista autonòmica de la Coalició— els havia donat permís per anunciar el seu suport al reglament presentat per VerdsEquo i GDC, i el fet que ella mateixa ho defendria a la Mesa Nacional d’Iniciativa que està tenint lloc hui a València. De la mateixa manera, Ribó i Ferri s’han mostrat favorables durant l’acte a l’aplicació d’aquest reglament i a la celebració d’unes primàries masives ampliament recolçades per l’aparell de la coalició.

Finalment, els assistents a la reunió assemblea ratificaren esta proposta de reglament, que encara s’haurà de discutir esta setmana i que, d’eixir triat, tornaria a ficar a Compromís a l’avantguarda en la democratització del procés públic de selecció de les seues llistes.

—————————————————————-

  • En una reunión conjunta con las personas adheridas de la coalición, VerdsEquo y Gente de Compromís han dado a conocer su propuesta de Primarias totalmente abiertas que, al contrario de los supuestos preacuerdos que se han publicado los últimos días, se acerca más a la opción mayoritaria en la negociación del reglamento. Mónica Oltra ha anunciado su aval a esta propuesta.

La propuesta de VerdsEquo contempla una votación de ámbito nacional para escoger la persona candidata a la presidencia de la Generalitat y otra para la lista de cada circunscripción que se votaría en ese ámbito. En los municipios de más de 100.000 habitantes, también habría una elección para el candidato a la alcaldía y una segunda para el resto de la lista. En ambos casos habría tres lugares de garantía de pluralidad en todas las listas para garantizar que todas las sensibilidades de la coalición Compromís se puedan ver representadas en función de los votos obtenidos. Así se puede resumir la propuesta de reglamento para Primarias que VerdsEquo viene defendiendo desde el inicio de las reuniones internas de la Coalició Compromís para preparar el método para hacer las listas de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y que hoy ha sacado —junto a los adheridos de Gent de Compromís que también lo han ratificado— a la luz pública.

“Compromís siempre ha sido una opción abierta a la ciudadanía y radicalmente democrática y por VerdsEquo no va a dejar de serlo”. Así lo ha expresado su coportavoz Julià Álvaro, en su comparecencia en representación de la formación verde, durante la reunión informativa realizada conjuntamente con las personas adheridas de Gent de Compromís para aclarar a los simpatizantes y la opinión pública los derroteros de un trabajo que se está alargando pero que, lejos del que se ha publicado en algún medio, ni está cerrada ni lo está a favor de un modelo poco permeable a las preferencias de la ciudadanía que participe en el proceso.

Es cierto que encima de la mesa ha habido propuestas mucho más cerradas que la que proponemos nosotros pero nunca han sido ni oficiales, ni mayoritarias. Las mayores aproximaciones se han dado siempre en el entorno de la que presentamos nosotros, que tendría como único mecanismo de corrección la reserva de los lugares 2, 4 y 6 de cada lista para garantizar la pluralidad de la coalición y el respecto a las minorías, aunque ninguno de estos lugares estaría preasignado a ninguno de los grupos que la integran”, ha apuntado Álvaro.

De este modo si los integrantes de un solo partido obtuvieran todos los lugares de salida, los representantes más votados de las otras formaciones subirían hasta las posiciones 2, 4 y 6 (en el caso de la lista de la circunscripción en la cual fuera la persona candidata a la presidencia de la Generalitat, las posiciones finales corresponderían a los lugares 3, 5 y 7), pero de acuerdo con los resultados obtenidos por las candidatas, no con una jerarquía preestablecida.

Del mismo modo, Julià Álvaro se distanció también de la posibilidad que las listas de cada circunscripción fueran votadas en ámbito nacional —“VerdsEquo nunca apoyaríamos a una elección a la cual la mayoría poblacional de la provincia de Valencia pudiera imponer su criterio a las otras provincias por encima de los deseos de sus ciudadanos“—.

Igualmente, tanto Gent de Compromís como el coportavoz de VerdsEquo han confirmado su apuesta por la votación de listas corridas, sin votar aparte a la cabeza de lista, un aspecto que, según han apuntado, “desvirtuaría” la elección y “distorsionaría la pluralidad”.

Compromís hemos estado siempre en la vanguardia de las Primarias y tenemos que volver a estarlo. No tenemos que hacer este proceso como otros, simplemente para colgarnos una medalla, sino para atraer a todos los ciudadanos, más o menos simpatizantes, a participar en la elección de una lista a partir de la cual debería configurarse su futuro gobierno. Y esto solo lo conseguiremos haciendo un gran debate de ideas y una sana competición de la cual todos, candidatos y ciudadanía, saldremos ganadores”, ha concluido el coportavoz de VerdsEquo.

Con el apoyo de Mònica Oltra
En el acto, al que asistieron figuras destacadas tanto del sector independiente como el regidor de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Joan Ribó o el diputado autonómico del Bloc Fran Ferri, el portavoz de Gente de Compromís, Rubén Tello, ha comunicado que la diputada autonómica de Iniciativa Mónica Oltra —que ya hace tiempo dio a conocer su intención de presentarse a las primarias para encabezar la candidatura a la lista autonómica de la Coalición— les había dado permiso para anunciar su apoyo al reglamento presentado por VerdsEquo y GDC, y el hecho que ella misma lo defendería a Mesa Nacional de Iniciativa que está teniendo lugar hoy en Valencia. Del mismo modo, Ribó y Ferri se han mostrado favorables durante el acto a la aplicación de este reglamento y a la celebración de unas primarias masivas ampliamente respaldadas por el aparato de la coalición.

Finalmente, los asistentes a la reunión/asamblea de GDC ratificaron esta propuesta de reglamento, que todavía se tendrá que discutir esta semana y que, de salir elegida, volvería a meter a Compromís en la vanguardia en la democratización del proceso público de selección de sus listas.