La Mesa de País VerdsEquo reunida aquest dissabte a València, ha decidit no donar suport a Pedro Sánchez com a futur president del govern si la candidatura de Compromís-Podemos-És el Moment no té grup parlamentari propi en el Congrés.

Julià Álvaro, portaveu de la formació, ha assenyalat “des de VerdsEquo considerem que els diputats de Compromís no deurien donar en cap cas suport a cap candidat del govern que no donara llum verda al fet de poder tindre un grup paramentari propi a Madrid”

Ademés, Álvaro ha valorat que “genera molt poca confiança parlar de crear un govern d’esquerres a la valenciana, amb un partit com el PSOE, que quan ha tingut ocasió de prendre una decisió ja ferma, com ha estat el cas de la Mesa del Congrés, acaba donant majoria al PP quan el què vol la societat espanyola és un govern de canvi i de progrés.”

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el diputat de Compromís i membre de la Comissió Executiva de VerdsEquo, Juan Ponce, “VerdsEquo ha de ser fidel al compromís amb la ciutadania de crear un grup valencià al Congrés”, i afegeix, “és inexplicable que el PSOE puga acabar traint als seus votants que havien decidit donar suport a un canvi de govern a l’esquerra que resolga els problemes reals de la ciutadania”. “No entenc que es permeta que milions de persones que van triar confluències vagen a quedar-se sense representació pròpia en el parlament regalant-li la Mesa del Congrés al PP”.

VerdsEquo aprueba no dar el Gobierno a nadie que niegue la posibilidad de tener un grupo valenciano en el Congreso

La Mesa de País VerdsEquo reunida este sábado en Valencia, ha decidido no apoyar a Pedro Sánchez como futuro presidente del gobierno si se niega la posibilidad a que se pueda formar un grupo valenciano en el Congreso de los Diputados.

Julià Álvaro, portavoz de la formación, ha señalado que “desde VerdsEquo consideramos que los diputados de Compromís no deberían dar en ningún caso apoyo a ningún candidato del gobierno que no diera luz verde al hecho de poder tener un grupo parlamentario propio en Madrid”

Además, Álvaro ha valorado que “genera muy poca confianza hablar de crear un gobierno de izquierdas a la valenciana, con un partido como el PSOE, que cuando ha tenido ocasión de tomar una decisión ya firme, como ha sido el caso de la Mesa del Congreso, termina dando mayoría al PP cuando lo que quiere la sociedad española es un gobierno de cambio y de progreso.”

En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Compromís y miembro de la Comisión Ejecutiva de VerdsEquo, Juan Ponce, “VerdsEquo tiene que ser fiel al compromiso con la ciudadanía de crear un grupo valenciano en el Congreso”, y añade, “es inexplicable que el PSOE pueda acabar traicionando a sus votantes que habían decidido apoyar un cambio de gobierno a la izquierda que resuelva los problemas reales de la ciudadanía”. “No entiendo que se permita que millones de personas que eligieron confluencias vayan a quedarse sin representación propia en el parlamento regalándole la Mesa del Congreso al PP”.