Els afiliats de VerdsEquo del País Valencià han decidit amb un 67% dels vots recolzar el procés de confluència entre l’organització i junt amb altres partits de Compromís, Podem i altres forces polítiques de l’esquerra. Així ho han manifestat en el referèndum online dut a terme aquest dimecres i dijous per l’organització.

D’aquesta forma, les bases de VerdsEquo han donat llum verda a una candidatura àmplia que aconseguisca irrompre amb força tant en el Congrés dels Diputats com en el Senat, i impulse un canvi profund en les polítiques estatals i autonòmiques a través d’un grup parlamentari propi que defense els interessos dels valencians a Madrid. El principal objectiu és aconseguir un finançament just que permeta al nou govern de la Generalitat poder desenvolupar tots els acords aprovats en el Pacte del Botànic.


VerdsEquo aprueba el pacto de confluéncia con Podemos

Los afiliados de VerdsEquo del País Valencià han decidido con un 67% de los votos apoyar el proceso de confluencia entre la organización junto con otros partidos de Compromís, Podemos y otras fuerzas políticas de la izquierda. Así lo han manifestado en el referéndum online llevado a cabo este miércoles y jueves por el partido.

De esta forma, las bases de VerdsEquo han dado luz verde a una candidatura amplia que logre irrumpir con fuerza tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, e impulse un cambio profundo en las políticas estatales y autonómicas a través de un grupo parlamentario propio que defienda los intereses de los valencianos en Madrid. El principal objetivo es lograr una financiación justa que permita al nuevo gobierno de la Generalitat poder desarrollar todos los acuerdos aprobados en el Pacto del Botánico.