Este dijous Les Corts valencianes van aprovar per àmplia majoria la posada en marxa del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR), un projecte que serà prioritari per a la Conselleria de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i que té com objectiu augmentar el reciclat dels envasos de begudes per tal de poder recuperar-los i evitar que acaben en abocadors, incinerats o en el pitjor dels casos, embrutant el nostre medi natural.