VerdsEquo del País Valencià rebutja tot suport, promoció o defensa de qualsevol festa que comporte alguna forma de maltracte animal i, en tant que components de Compromís, fem extensiva la nostra posició al conjunt de la coalició, tal com consta en els nostres programes i es comprova en la nostra actuació política.

La dignitat humana té molt a veure amb el tracte que donem a la resta d’espècies amb les quals compartim el planeta i quan, de la forma que siga, espectacularitzem el patiment dels animals o abusem d’ells ens estem degradant com a persones.

Per això, des de VerdsEquo del País Valencià, ratifiquem l’oposició de Compromís a promocionar la festa dels “bous al carrer”i descartem que es puga defendre aquesta manifestació festiva disfressant-la de tradició o de “les nostres senyes d’identitat”.

La tortura en cap cas és cultura i si hi ha una manifestació amb anys d’antiguitat que representa tortura animal, i en fa d’ella un espectacle, des de Compromís el que hem de fer és treballar per erradicar-la.

Ja en el programa electoral de les passades eleccions nacionals de 2011 destacàvem la nostra voluntat de “millorar la normativa per evitar maltractes als animals” i apostàvem per “restringir els espectacles amb animals”. Ara, quatre anys després, no podem donar un sol pas arrere, al contrari.

Fa uns mesos, el grup parlamentari de Compromís a les Corts ja va votar a favor d’una proposta contra l’aprovació de declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) de la festa de “bous al carrer” com pretenia el Partit Popular. També a les eleccions europees vàrem anar amb propostes en la direcció de “no permetre la celebració de festejos amb animals”.

A Compromís hi ha una comissió sectorial animalista preocupada per debatir, reflexionar i fer propostes programàtiques i de treball sobre, entre altres coses, el tracte que els humans hem de dispensar als animals.

En aquest sentit, i de cara al programa electoral dels comicis del pròxim mes de maig, la pretensió és avançar en la reclamació de la prohibició a tot el País Valencià d’espectacles amb animals.

Per tot això, en defensa dels drets dels animals, de la dignitat humana i de la coherència amb els nostres principis, els nostres programes i la nostra acció política, des de VerdsEquo PV volem deixar clar que Compromís mai farà costat a manifestacions de suport, promoció o defensa dels “bous al carrer” o de qualsevol altre espectacle o celebració similar.

Si el Partit Popular vol usar aquest tipus de reivindicacions per distraure’ns dels veritables problemes de la gent que no compte amb nosaltres. No picarem a les seues proclames espanyolistes quan pretén fer-nos cau en debats territorials que no són els nostres, ni ens deixarem portar per falses reivindicacions culturals que només amaguen ganes de fer soroll i dissimular la seua incompetència i deshonestedat política.

VerdsEquo del País València.
València, 10 de febrer de 2015

——————————————————————————————

VerdsEquo del País Valenciano rechaza todo apoyo, promoción o defensa de cualquier fiesta que comporte alguna forma de maltrato animal y, en cuanto que componentes de Compromís, hacemos extensiva nuestra posición al conjunto de la coalición, tal como consta en nuestros programas y se comprueba en nuestra actuación política.

La dignidad humana tiene mucho que ver con el trato que damos al resto de especies con las cuales compartimos el planeta y cuando, de la forma que sea, espectacularizamos el sufrimiento de los animales o abusamos de ellos nos estamos degradando como personas.

Por eso, desde VerdsEquo del País Valenciano, ratificamos la oposición de Compromís a promocionar la fiesta de los “bous al carrer” y descartamos que se pueda defender esta manifestación festiva disfrazándola de tradición o de “nuestras señas de identidad”.

La tortura en ningún caso es cultura y si hay una manifestación con años de antigüedad que representa tortura animal, y hace de ella un espectáculo, desde Compromís lo que tenemos que hacer es trabajar por erradicarla.

Ya en el programa electoral de las pasadas elecciones de 2011 destacábamos nuestra  voluntad de “mejorar la normativa para evitar maltratar a los animales” y apostábamos para “restringir los espectáculos con animales”. Ahora, cuatro años después, no podemos dar un solo paso atrás, al contrario.

Hace unos meses, el grupo parlamentario de Compromís en Les Corts ya votó a favor de una propuesta contra la aprobación de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la fiesta de “bous al carrer” como pretendía el Partido Popular. También a las elecciones europeas fuimos con propuestas en la dirección de “no permitir la celebración de festejos con animales”.

En Compromís hay una comisión sectorial animalista preocupada por debatir, reflexionar y hacer propuestas programáticas y de trabajo sobre, entre otras cosas, el trato que los humanos tenemos que dispensar a los animales. En este sentido, y de cara al programa electoral de los comicios del próximo mes de mayo, la pretensión es avanzar en la reclamación de la prohibición en todo el País Valenciano de espectáculos con animales.

Por todo esto, en defensa de los derechos de los animales, de la dignidad humana y de la coherencia con nuestros principios, nuestros programas y nuestra acción política, desde VerdsEquo PV queremos dejar claro que Compromís nunca apoyará las manifestaciones de apoyo, promoción o defensa de los “bous al carrer” o de cualquiera otro espectáculo o celebración similar.

Si el Partido Popular quiere usar este tipo de reivindicaciones para distraernos de los verdaderos problemas de la gente que no cuente con nosotros. No picaremos a sus proclamas españolistas cuando pretende hacernos caer en debates territoriales que no son los nuestros, ni nos dejaremos llevar por falsas reivindicaciones culturales que sólo esconden ganas de hacer ruido y disimular su incompetencia y deshonestidad política.

Valencia, 10 febrero 2015

VerdsEquo País Valencià