La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, amb motiu del Dia Internacional de la Conservació del sòl, que es celebra hui, ha registrat en les Corts una Proposició no de llei per instar al Parlament Europeu a què done suport a una directiva marc per protegir el sòl.

Segons explica Rodríguez “el sòl és un recurs natural bàsic tant a nivell científic com per a les nostres vides en general. La terra que xafem és un recurs estratègic per a la seguretat alimentària, la conservació de la biodiversitat i la regulació del canvi climàtic”.

L’erosió, el segellat del sòl, la pèrdua de matèria orgànica, la compactació, la salinització, la contaminació, els desplaçaments de terres i la contaminació són accions que degraden el sòl i tenen impactes negatius en la salut humana, la seguretat alimentària, els ecosistemes naturals, la biodiversitat i el clima. Efectes negatius que, per tant, es traslladen també al conjunt de  la nostra economia.

Com s’explica des de Compromís, preocupades per aquest augment de la degradació del sòl, 400 organitzacions d’arreu de la Unió Europea —entre les quals una quarantena pertanyents a l’estat espanyol—, s’han aplegat per donar suport a la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) “People4Soil”.

Aquesta iniciativa té com a objectiu pressionar a les institucions europees “per a l’adopció d’una legislació específica sobre la protecció del sòl, que establisca els principis i les normes que els Estats membres han de respectar” i que “Europa reconega la terra com un bé comú essencial en les nostres vides i assumisca la seua gestió sostenible com una prioritat”.

Tal i com considera aquesta iniciativa ciutadana basada en l’evidència científica, el sòl és un recurs estratègic, ja que garanteix la seguretat alimentària, la conservació de la biodiversitat i la regulació del canvi climàtic. “Per estos motius volem que des de Les Corts instem el Parlament Europeu a donar suport a la Iniciativa Ciutadana Europea  ‘People4Soil’, ha conclòs Rodríguez.