Versión en castellano

L’ecologia política, un compromís amb la Terra i les persones

A les persones que ens apleguem en VerdsEquo del País Valencià, ens agradaria un món millor que el d’ara. I, com que ens agradaria viure en un món solidari i sostenible, hem decidit fer una política implicada en la societat i en el planeta. I no hem trobat altra forma més avançada que l’ecologia política.

Entenem la política com un àmbit de cooperació entre persones i grups per a canviar la societat. Cooperem entre nosaltres per a aconseguir l’equitat i igualtat de génere, de forma amigable i intensa. I també impulsem la cooperació amb totes les persones i els grups que estan d’acord amb l’objectiu de millorar el món. I ho fem en tots els àmbits al nostre abast: local, valencià, estatal, europeu i global.

Per això, som part de Compromís, la cooperativa política que es planteja canviar el món des del País Valencià, respectant la pluralitat de les persones i dels grups que s’hi apleguen. I som part també d’Equo, la cooperativa de les persones i grups que impulsen l’ecologia política a l’Estat Espanyol i a Europa. Amb Equo, som el referent valencià dels Verds Europeus. I aspirem, amb ells, a canviar la política del planeta.

VerdsEquo és una organització sobirana, i tenim el compromís d’impulsar una organització planetària en unió de totes les organitzacions que defensen una Terra on els humans puguen viure pen harmonia entre ells i amb la naturalesa.

VerdsEquo és, també, l’evolució natural dels Verds-Esquerra Ecologista, l’organització verda valenciana fundadora de Compromís, amb quasi treinta anys d’història. Els Verds sorgiren en 1985, al caliu de les movilitzacions anti-Otan i el creiximent dels partits verds europeus, i han mantingut la presència de l’ecologisme politic a la societat valenciana i a les institucions. D’ací han eixit els primers diputats ecologistes del País Valencià.

Ës per tot això que creiem en la diversitat: diversitat a la natura i també diversitat a la cultura. La nostra és la valenciana, i d’ací partim, sabent que la natura no sap de fronteres humanes i les amenaces que pateix la naturalesa les patim tots els humans. Verds-Equo és la nostra forma de tendir cap a l’universal des del País Valencià, de col·laborar a desdibuixar les fronteres fent una política ecològica i social, vindicant els drets civils i humans.

Ens importa l’embrutiment de la vida als nostres pobles i ciutats, la dimissió dels polítics que deuen governar i no ho fan, les injustícies socials a mans del poder financer, l’abús dels recursos naturals com si no s’acabaren mai, la manca de democràcia real que impedix que les ànsies ciutadanes puguen impulsar els canvis socials imprescindibles per a viure com a persones lliures, l’abús dels animals i tants altres problemes que, quotidianament, ens afecten i ens ocupen però que els nostres governants ignoren sistemàticament.

La Terra ha registrat dècades de creiximent econòmic sense control, que ha provocat l’acumulació de poder i riquesa en mans de grans estructures financeres i ha buidat de tot sentit als governs i a les democràcies representatives. El poder està en mans d’uns pocs, que l’utilitzen contra tota la població. Vivim una crisi social i ecològica sense precedents a la història de la humanitat. És hora d’impulsar un canvi de paradigma, centrat en l’economia verda i l’equitat social, que permitisca a les persones i les societats créixer cap a dins, desprenent-nos de les necessitats supèrflues que espolien la població i el medi ambient. Propugnem un món on els homes renuncien als seus privilegis de gènere per a què les dones puguen prendre la iniciativa. No creiem en els patriarques, en els cabdills ni en els messies que ens indiquen el camí. Volem ser nosaltres, dones i homes, des de la nostra elementalitat, qui decidim com ens agradaria viure, com volem viure.

El nostre objectiu és millorar les condicions de vida de les poblacions de tot el planeta, començant per la nostra, i redefinir la relació entre els humans i la natura. Impulsem una economia que pose l’accent, no tant en el creiximent del producte interior brut, sinó en la qualitat de vida de les persones i en la cura de qui ho necessite, en la distribució del treball, dels recursos i de la riquesa, en la creació de llocs de treball dignes i sostenibles, en les relacions pacífiques entre els pobles i en el respecte a la naturalesa.

Més enllà de la situació d’emergència actual, l’ecologia política opta per guanyar una carrera de fons; qualsevol canvi a millor només es podrà sostenir en el temps si la democratització de la cultura i l’educació van unides a l’acció política. No ens conformem amb canviar els governants. No ens interessa el poder en ell mateix, sinó perquè és un instrument més, en unió dels moviments socials, per a canviar la societat.

Sabem que açò va per a llarg, però ara tenim pressa. És urgent impulsar el canvi social per a acabar amb l’empobriment de la població, és urgent millorar les regles de la democràcia per a poder decidir quina societat volem, és urgent revertir la destrucció del territori valencià i i el del planeta en el que vivim.

Ens hem compromés en una lluita que ve dels segles, de la dignitat dels desposseïts i de les ànsies de llibertat que els humans hem sabut manifestar al llarg de la història. No som els primers que fem este camí, però ací volem estar, per a crear els fonaments d’una societat sostenible, equitativa i lliure. Volem que el nostre esforç servisca per a construir una relació de respecte entre els humans i d’integració amb la resta de la naturalesa.

País Valencià, octubre de 2014

———————————————————————————————————-

La ecología política, un compromiso con la Tierra y las personas

A las personas que formamos Verds-Equo del País Valencià*, nos gustaría un mundo mejor que el de ahora. Y, como nos gustaría vivir en un mundo solidario y sostenible,hemos decidido impulsar una política implicada en la sociedad y en el planeta. Y no hemos encontrado una forma más avanzada que la ecología política.

Entendemos la política como un ámbito de cooperación entre personas y grupos para cambiar la sociedad. Cooperamos para conseguir la equidad y la igualdad de género, de forma amigable e intensa.Y lo hacemos en todos los ámbitos a nuestro alcance: local, autonómico, estatal, europeo y global.

Por eso, somos parte de Compromís, la cooperativa política que se plantea cambiar el mundo des del País Valenciano, respetendo la pluralidad de las personas y de los grupos que la forman. Y somos parte también de Equo, la cooperativa de las personas y grupos que impulsan la ecología política en el Estado Español. Gracias a Equo, somos el referente español de los verdes europeos. Y aspiramos, con ellos, a cambiar la política del planeta.

Verds-Equo es una organización soberana, referente en el País Valenciano de Equo y de los Verdes Europeos. Tenemos el compromiso de impulsar una organización planetaria en unión de todas las personas y todos los grupos que defienden una tierra en la que los humanos puedan vivir en armonía entre ellos y con la naturaleza.

Verds-Equo es, también, la evolución natural dels Verds-Esquerra Ecologista, la organización verde valenciana fundadora de Compromís, con casi treinta años de historia. Els Verds surgieron en 1985, impulsados or las movilizaciones anti-Otan y el crecimiento de los partidos verdes europeos, y han mantenido la presencia del ecologismo político en la sociedad valenciana y en las instituciones. De aquí han salido los primeros diputados ecologistas del País Valencià.

Creemos en la diversidad: diversidad en la naturaleza y también en la cultura. La nuestra es la valenciana, de aquí partimos, sabiendo que la naturaleza no conoce de fronteras humanas, y las amenazas que sufre la naturaleza la sufrimos todos los humanos. Equo es nuestra forma de tender hacia lo universal desde el País Valenciano, de colaborar a desdibujar las fronteras haciendo una política ecológica y social, vindicando los derechos civilies y humanos.

Nos importa el embrutecimiento de la vida en nuestros pueblos y ciudades, la dimisión de los poíticos que deben gobernar y no lo hacen, las injusticias sociales a manos del poder financiero, el abuso de los recursos naturales como si no se acabasen nunca, animales, la falta de democracia real que impide que las ansias ciudadanas puedan impulsar los cambios imprescindibles para vivir como personas libre, el maltrato de los animales y tantos otros problemas que, cotidianamente, nos afectan y nos ocupan pero que nuestros gobernantes ignoran sistemáticamente.

El planeta ha sufrido décadas de crecimiento económico sin control. Esa falta de control social ha provocado la acumulación de poder en amnos de grandes estructuras financieras y ha vaciado de todo sentido a los gobiernos y a las democracias representativas. El poder está en manos de unos pocos, que lo utilizan contra toda la población. Vivimos una crisis social y ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Es hora, pues, de impulsar un cambio de paradigma, centrado en la economía verde y la equidad social, que permita a las personas y a las sociedades crecer hacia dentro, desprendiéndonos de las necesidades superfluas que expolian la población y el medio ambiente. Propugnamos un mundo en el que los hombres renuncien a sus privilegios de género para que las mujeres puedan tomar la iniciativa. No creemos en los patriarcas, en los caudillos ni en los mesías que nos indican el camino. Queremos ser nosotros y nosotras, mujeres y hombres, desde nuestra elementalidad, quienes decidamos cómo nos gustaría vivir, cómo queremos vivir.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del planeta, comenzando por la nuestra, y redefiniendo la relación entre los humanos y la naturaleza. Impulsamos una economía que pone el acento, no tanto en el producto interior bruto, sino en la calidad de vida de las personas y en el cuidado de quienes lo necesiten, en la distribución del trabajo, la riqueza y los recursos, en la creación de puestos de trabajo dignos y sostenibles, en las relaciones pacíficas entre los pueblos y en el respeto a la naturaleza.

Sabemos que eso no se consigue en un día, pero ahora tenemos prisa: es urgente propìciar el cambio social para acabar con el empobrecimiento de la población; es urgente mejorar las reglas de la democracia para poder decidir entre todas las perosnas, qué sociedad queremos; es ugente reveritir la destrucción del planeta.

Pero más allá de la situación de emergencia actual, la ecología política opta por ganar una carrera de fondo; cualquier cambio a mejor solo se podrá sostener en el tiempo si la democratización de la cultura y la educación van unidas a la acción política. No nos conformamos con cambiar los gobernantes ineptos y corruptos. Nos interesa acceder al poder, no por el poder en sí mismo, sino porque es un instrumento más, unido a los movimientos sociales, para cambiar la sociedad.

Nos hemos comprometido en una lucha a largo plazo, una lucha que viene de los siglos, de la dignidad de los desposeídos y de las ansias de libertad que los humanos hemos sabido manifestar a lo largo de la historia. No somos los primeros que hacemos este camino, pero aquí estamos, para crear los cimientos de una sociedad sostenible, equitativa y libre. Queremos que nuestro esfuerzo sirva para construir una relación de respeto entre los humanos y de integración con el resto de la naturaleza.

País Valencià, octubre de 2014